Transparantie Eerst

Onze Algemene Voorwaarden

Gebruikersinformatie en voorwaarden van Zon Adviseurs Nederland

Algemeen
Zon Adviespunt, hierna te noemen “Wij”, “Ons”, biedt onafhankelijk advies en bemiddeling aan inzake de aankoop en installatie van zonnepanelen. We zijn geen installatiebedrijf en we verrichten geen installatiewerkzaamheden.

Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werkzaamheden van de door ons voorgestelde installatiepartners. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot installatie, onderhoud en garantie liggen bij de desbetreffende installatiepartners.

Garantie
Garantie op producten en installatiewerkzaamheden wordt uitsluitend verstrekt door de installatiepartner. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele garantieclaims.

Geen financieel Advies
Wij geven geen financieel advies. Hoewel we informatie kunnen verstrekken over potentiële besparingen en kosten, is deze informatie louter indicatief en gebaseerd op algemene scenario’s.

Prognoses en Werkelijke Resultaten
Prognoses voor energieproductie en besparingen zijn gebaseerd op schattingen en kunnen afwijken van de werkelijke resultaten. Verschillende factoren, waaronder weersomstandigheden en wijzigingen in energietarieven, kunnen de werkelijke productie en besparingen beïnvloeden.

Offertes
Offertes die door ons worden verstrekt, zijn gebaseerd op de door u verstrekte informatie en zijn onderhevig aan veranderingen. De definitieve offerte zal worden verstrekt door de installatiepartner.

Ondersteuning en Bemiddeling
Hoewel wij ondersteuning en bemiddeling bieden tijdens het proces, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele problemen of geschillen die zich voordoen tussen u en de installatiepartner.

Schade
Eventuele schade die kan optreden tijdens de installatie van de zonnepanelen valt niet onder onze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Veranderingen aan de Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De meest actuele versie van de voorwaarden is altijd te vinden op onze website.

Gebruik van onze Diensten
Bij het gebruik van onze diensten, verbindt u zich ertoe alle informatie correct en naar waarheid te verstrekken. Het is strikt verboden om op enige wijze misbruik te maken van onze diensten of informatie.

Privacy en Gegevensbescherming
Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan en verwerken, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

Intellectuele Eigendom
Alle content op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en ontwerpen zijn het eigendom van Zon Zon Adviseurs Nederland of zijn licentiegevers en worden beschermd door de Nederlandse en internationale wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Links naar Andere Websites
Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van deze andere websites.

Vrijwaring
U gaat ermee akkoord om Zon Adviespunt, haar directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te beschermen tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten, inclusief zonder beperking redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit uw schending van deze algemene voorwaarden, uw toegang tot, gebruik van, of misbruik van onze diensten.

Toepasselijk Recht en Geschillen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1-6-2023. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

Ontvang gratis en vrijblijvend 3 tot 5 offertes van zorgvuldig geselecteerde zonnepanelen installateurs in uw regio.​

Gratis begeleiding in kwaliteitskeuze voor zonnepanelen en betrouwbare installateurs.